Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

13 oktober 2020
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Invoeringswet EOM

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021) (35437)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) (35349)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet uitbreiding slachtofferrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het notaoverleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

  Loading data
 15. 15

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Burgerslachtoffers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie

  Loading data