Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Invoeringswet EOM
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken
Stenogram
Download Stemmingen Fiscale verzamelwet 2021
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Stenogram
Download Stemming motie Verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen
Stenogram
Download Stemmingen moties JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota "In Nederland beslis je over je eigen leven"
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Koning 2021
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Koninkrijksrelaties 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemming brief Verzoek onderzoek Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Stenogram
Download Stemmingen Verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet uitbreiding slachtofferrechten
Stenogram
Download Stemming motie Invoeringswet EOM
Stenogram
Download Stemming motie Asiel en migratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerslachtoffers
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Wet uitbreiding slachtofferrechten
Stenogram
Download Stemmingen moties Fiscale verzamelwet 2021
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 13 oktober 2020

Te behandelen zaken

1
Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

5
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

8
Motie ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

16
Moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

17
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

18
Moties ingediend bij het notaoverleg over Burgerslachtoffers

19
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526)