Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

9
AFVOEREN: VSO Verkeersveiligheid
11
Inhandenstelling

12
TOEVOEGEN: VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO d.d. 08/10)
13
TOEVOEGEN: VAO Aanvraag Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (AO d.d. 08/10)
14
TOEVOEGEN: VAO Visserij (AO d.d. 12/10)
15
TOEVOEGEN: VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)
16
Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
17
Het lid Ziengs, voorzitter commissie BiZa: verzoek donderdag te stemmen over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35590)