Te behandelen zaken

  1. 1

    Koninklijke boodschappen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  2. 2

    De volgende voorstel van wet:

    Loading data
  3. 3

    Brieven regering:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  4. 4

    De volgende brief:

    Loading data
  5. 5

    De volgende initiatief:

    Loading data
  6. 6

    Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

    Loading data
  7. 7

    Overig:

    Loading data
  8. 8

    Toevoegen aan de agenda van de Kamer

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  9. 9

    AFVOEREN: VSO Verkeersveiligheid

  10. 10

    Opnieuw aan te houden moties

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  11. 11

    Inhandenstelling

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  12. 12

    TOEVOEGEN: VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO d.d. 08/10)

  13. 13

    TOEVOEGEN: VAO Aanvraag Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (AO d.d. 08/10)

  14. 14

    TOEVOEGEN: VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

  15. 15

    TOEVOEGEN: VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)

  16. 16

    Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  17. 17

    Het lid Ziengs, voorzitter commissie BiZa: verzoek donderdag te stemmen over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35590)