Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Afvoeren: Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan
8
Afvoeren: Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam
9
Afvoeren: Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen
10
Afvoeren: Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland