Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, van testbeleid (Parlementairemonitor.nl, 1 oktober 2020) tot afschalen zorg (Nos.nl, 3 oktober 2020) en een tekort aan virusremmers (Nos.nl, 5 oktober 2020)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Leijten: debat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat ontwikkelingslanden 100 procent van de bronbelasting kunnen mislopen door Nederlandse belastingverdragen (Cpb.nl, 1 oktober 2020)

 9. 9

  Het lid Nijboer: debat met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het groeifonds, te agenderen voor de stemmingen over de begrotingen

 10. 10

  Het lid De Graaf: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zorgen over opmars haatzaaiende sekte in Nederland’ (Telegraaf.nl, 1 oktober 2020)

  Loading data
 11. 11

  Het lis De Graaf: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Koerden gaan Syrische vrouwen en kinderen vrijlaten uit Al Hol-kamp’ (Nos.nl, 5 oktober 2020)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Voordewind, ondervoorzitter commissie Buitenlandse Zaken, plenaire afronding in 1 termijn met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de artikel 100 brief inzake de inzet in de strijd tegen ISIS (27925-732), inclusief stemmingen vóór het reces

 13. 13

  Het lid Leijten namens Karabulut: vooraankondiging VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 06/10), deze week inclusief stemmingen

 14. 14

  Het lid Leijten namens Jasper van Dijk: verzoek morgen te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020