Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Opnieuw aan te houden moties

7
Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, van testbeleid (Parlementairemonitor.nl, 1 oktober 2020) tot afschalen zorg (Nos.nl, 3 oktober 2020) en een tekort aan virusremmers (Nos.nl, 5 oktober 2020)

8
Het lid Leijten: debat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat ontwikkelingslanden 100 procent van de bronbelasting kunnen mislopen door Nederlandse belastingverdragen (Cpb.nl, 1 oktober 2020)
9
Het lid Nijboer: debat met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het groeifonds, te agenderen voor de stemmingen over de begrotingen
10
Het lid De Graaf: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zorgen over opmars haatzaaiende sekte in Nederland’ (Telegraaf.nl, 1 oktober 2020)

11
Het lis De Graaf: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Koerden gaan Syrische vrouwen en kinderen vrijlaten uit Al Hol-kamp’ (Nos.nl, 5 oktober 2020)

12
Het lid Voordewind, ondervoorzitter commissie Buitenlandse Zaken, plenaire afronding in 1 termijn met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de artikel 100 brief inzake de inzet in de strijd tegen ISIS (27925-732), inclusief stemmingen vóór het reces
13
Het lid Leijten namens Karabulut: vooraankondiging VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 06/10), deze week inclusief stemmingen
14
Het lid Leijten namens Jasper van Dijk: verzoek morgen te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020