Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (35570-IX) (voortzetting)

De vergadering is geweest

1 oktober 2020
10:16 - 17:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 2. 2

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35300-83)

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-1)

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-2)

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenningen 2021

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IX)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data