Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (35570-IX) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

29 september 2020
16:15 - 21:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 2. 2

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35300-83)

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-1)

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-2)

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenningen 2021

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IX)

  Loading data