Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 september 2020
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het aanpassen van Inspectierapporten

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021) (35437)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO Onderzoek Levenlanglerenkrediet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VSO Beantwoording vragen over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Sponsorconvenant 2020-2022

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het VSO Storing leerlingvolgsysteem

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Recente onrust en geweld in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35472)

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden) (35540)

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven