Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen moties Recente onrust en geweld in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde steunpakket voor bedrijven en werknemers
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderzoek levenlanglerenkrediet
Stenogram
Download Stemmingen moties Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer
Stenogram
Download Stemming motie Aanpassen van inspectierapporten
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
Stenogram
Download Stemmingen moties Strafrechtelijke onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Beantwoording vragen over het bericht "Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent"
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 29 september 2020
Stenogram
Download Stemming moties Sponsorconvenant 2020-2022
Stenogram
Download Stemmingen Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket
Stenogram
Download Stemming Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden
Stenogram
Download Stemming brief Vacature Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden
Stenogram
Download Stemming motie Storing leerlingvolgsysteem
Stenogram
Download Stemmingen moties Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod
Stenogram
Download Stemming Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

14
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

18
Moties ingediend bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

19
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542)

20
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35472)

21
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden) (35540)

22
Moties ingediend bij het debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer