Plenair debat

Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (35362)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (35362) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken