Plenair debat

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken