Plenair debat : STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
2:15 - 3:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2019, 35 470, nr. 27

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Cure

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen), 35 493

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020, 35 300 XII, 47

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19), 35 464

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten), 35 485

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen), 35 499

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO Democratie, kiesrecht en desinformatie

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Bouwen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  VAO Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  VAO Gevangeniswezen/tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  VSO Beleidsvisie op filantropie

  Loading data
 14. 14

  VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  VAO Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO ZZP

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Jeugd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VSO Datalek Donorregister

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VSO Jaarverslag Ministerie van VWS en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO Kernwapenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  VAO Handhaving in het verkeer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  VAO Terrorisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  VSO Sportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  VSO Luchtvaartonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  VAO MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VSO Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het VSO Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Moties ingediend bij het VSO Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Moties ingediend bij het VSO over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Justitieketen, 31 753, nr. 203

  Loading data
 37. 37

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs, 35 300-VIII, nr. 192

  Loading data
 38. 38

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2020, 35 450, nr. 12 (gewijzigd, was nr. 11)

  Loading data
 39. 39

  Moties ingediend bij het VAO Financiële verhoudingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend bij het VSO Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Care

  Loading data