Plenair debat

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties VSO Sportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Cure
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van VWS 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Kernwapenbeleid
Stenogram
Download Stemming Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemmingen Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiële verhoudingen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwen
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemming motie Justitieketen
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaartonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Ggz, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie
Stenogram
Download Stemming motie Fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugd
Stenogram
Download Stemming motie Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Handhaving in het verkeer
Stenogram
Download Stemming motie Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemming Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en lerarenopleidingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Zzp
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen
Stenogram
Download Stemming motie Beleidsvisie op filantropie
Stenogram
Download Stemmingen moties VSO Seksueel misbruik door pro-anorexiacoaches
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
Stenogram
Download Stemmingen moties Terrorisme
Stenogram
Download Stemming motie Democratie, kiesrecht en desinformatie
Stenogram
Download Stemmingen motie Datalek Donorregister
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019
Stenogram
Download Stemming brief Decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Gevangeniswezen/tbs
Stenogram
Download Stemmingen moties VSO Wijziging Subsidieregeling Abortusklinieken
Stenogram
Download Stemmingen moties Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

Te behandelen zaken

1
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2019, 35 470, nr. 27

2
Moties ingediend bij het notaoverleg over Cure

4
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020, 35 300 XII, 47

7
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten), 35 485

8
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen), 35 499

10
Moties ingediend bij het VAO Bouwen

11
VAO Mijnbouw/Groningen

12
VAO Gevangeniswezen/tbs

16
Moties ingediend bij het VAO ZZP

18
Moties ingediend bij het VAO Jeugd

19
Moties ingediend bij het VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)

26
VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

29
Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

30
VAO MIRT