Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 juli 2020
15:30 - 15:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  AFVOEREN: VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

 7. 7

  AFVOEREN: VAO Strafrechtelijke onderwerpen

 8. 8

  AFVOEREN: VAO Strafrechtketen

 9. 9

  AFVOEREN: VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 5/2)

 10. 10

  AFVOEREN: VAO Jemen (AO d.d. 4/3)

 11. 11

  AFVOEREN: VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

 12. 12

  AFVOEREN: VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

 13. 13

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

 15. 15

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  AFVOEREN: Debat over de toekomst van ons geldstelsel

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 18. 18

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

 19. 19

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 20. 20

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche

 21. 21

  AFVOEREN: Dertigledendebat over fraude met mestvergisting

 22. 22

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen

 23. 23

  Afvoeren: Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater

 24. 24

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen

 25. 25

  AFVOEREN: Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen

 26. 26

  TOEVOEGEN: VAO Digitalisering (AO d.d. 01/07)

 27. 27

  TOEVOEGEN: VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie (29 521, nr. 406)

 28. 28

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data