Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
AFVOEREN: VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele
7
AFVOEREN: VAO Strafrechtelijke onderwerpen
8
AFVOEREN: VAO Strafrechtketen
9
AFVOEREN: VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 5/2)
10
AFVOEREN: VAO Jemen (AO d.d. 4/3)
11
AFVOEREN: VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
12
AFVOEREN: VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
13
Lijst met vervallen moties

14
VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
16
AFVOEREN: Debat over de toekomst van ons geldstelsel
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen
18
AFVOEREN: Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
19
AFVOEREN: Dertigledendebat over het breed moratorium schulden
20
AFVOEREN: Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over fraude met mestvergisting
22
AFVOEREN: Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen
23
Afvoeren: Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater
24
AFVOEREN: Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen
25
AFVOEREN: Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen
26
TOEVOEGEN: VAO Digitalisering (AO d.d. 01/07)
27
TOEVOEGEN: VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie (29 521, nr. 406)
28
Toevoegen aan de agenda van de Kamer