Plenair debat : Debat over het pensioenakkoord

De vergadering is geweest

14 juli 2020
15:30 - 21:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord

  Loading data
 2. 2

  Uitwerking pensioenakkoord

  Loading data
 3. 3

  Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Opgevoerde motie

  Loading data