Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Opnieuw aan te houden moties

6
AFVOEREN: VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)
7
VAO Onderwijs en corona III, mbo (AO d.d. 18/06)
8
VSO Luchtvaartonderwerpen (29665-385)
9
VAO Bouwen (AO d.d. 18/06)
10
VAO Personeel (AO d.d. 18/06)
11
VSO Democratie, kiesrecht en desinformatie
12
VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35213-32)
13
VSO Uitvoering motie Omtzigt/Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm (35302-79)
14
VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)
15
VAO Water (AO d.d. 22/06)
16
VAO Natuur (AO d.d. 22/06)
17
Correctie bij de stemming over de motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma (25295-255)
18
Het lid Van Brenk: interpellatie met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord
19
Het lid Tellegen namens Rudmer Heerema: vooraankondiging VSO Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (30234-244), te houden vóór het zomerreces
20
Het lid Van Helvert: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Santokhi: houden aan 'wettelijke bepalingen' uitlevering Bouterse’ (Rtlnieuws.nl, 11 juni 2020)
21
Het lid Öztürk: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Moslima met mondkapje ‘geweerd’ bij gemeente: ‘Maar er is toch geen verbod op mondkapje!’’ (Ad.nl, 18 juni 2020)

22
Het lid Ellemeet namens Westerveld: brief van de ministers brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de situatie bij de Hoenderloo Groep (Omroepgelderland.nl, 19 juni 2020)