Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

4
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

5
Toevoegen aan de agenda van de Kamer: Debat over de Europese top van 18 en 19 juni 2020