Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

7
Opnieuw aan te houden moties

9
Lijst met vervallen moties