Plenair debat

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat