Plenair debat

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Investeringstoets risico's voor de nationale veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Toepassing Fair Practice Code
Stenogram
Download Stemmingen moties Fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst woensdag 1 april 2020
Stenogram
Download Stemmingen Wet vliegbelasting
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefomgeving
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad
Stenogram
Download Stemming motie Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Stikstofproblematiek
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw, klimaat en voedsel
Stenogram
Download Stemming Digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet vliegbelasting
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Pfas
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018
Stenogram
Download Stemming motie Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

4
Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

5
Moties ingediend bij het VAO PFAS

9
Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

10
Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

11
Moties ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

14
Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2019 (31 428, nr. 13)
15
Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34 541, nr. 14)

16
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs (35 300-VIII, nr. 149)

18
Moties ingediend bij de Wet vliegbelasting

22
Moties ingediend bij het VAO Stikstofproblematiek

24
Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424)