Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

5
VSO Beleidsvisie op filantropie (32740-22)
6
Het lid Stoffer: vooraankondiging VAO Asiel- en Vreemdelingenbeleid (AO d.d. 12/03) nog deze week te houden (stemmingen dinsdag 17 maart)
8
Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toekomst van de NVWA nu de Ondernemingsraad van de NVWA het vertrouwen heeft opgezegd en de IG terugtreedt (Nvwa.nl, 11 maart 2020)

9
Het lid Nijboer: verzoek uitstel plenaire behandeling Wet homologatie onderhands akkoord (35249)
10
Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de bestrijding van het coronavirus