Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 maart 2020
13:50 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 5. 5

  VSO Beleidsvisie op filantropie (32740-22)

 6. 6

  Het lid Stoffer: vooraankondiging VAO Asiel- en Vreemdelingenbeleid (AO d.d. 12/03) nog deze week te houden (stemmingen dinsdag 17 maart)

 7. 7

  Het lid Martin Bosma: brief van de minister-president over de excuses die de Koning heeft gemaakt aan Indonesië

  Loading data
 8. 8

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toekomst van de NVWA nu de Ondernemingsraad van de NVWA het vertrouwen heeft opgezegd en de IG terugtreedt (Nvwa.nl, 11 maart 2020)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Nijboer: verzoek uitstel plenaire behandeling Wet homologatie onderhands akkoord (35249)

 10. 10

  Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de bestrijding van het coronavirus