Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

4
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg

5
Moties ingediend bij het debat over leraren

6
Moties ingediend bij het debat over het tekort aan woningen

7
Overige moties ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

8
Moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

10
Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen 35106-(R2115)

14
Moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid

15
Aangehouden motie ingediend bij het debat over het tekort aan woningen