Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

9
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)
10
VAO Wijkverpleging (AO d.d. 04/03)
11
VAO Sociale Staat van Nederland 2019 (AO d.d. 04/03)
12
Het lid Smals: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aanpak voortijdig schoolverlaten (2020Z04273)