Plenair debat

Debat over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

Te behandelen zaken

1
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS en toezending Wob-besluiten van de ministeries van Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid rondom het onderwerp transparantie burgerslachtoffers

3
Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen in het kader van transparantie burgerslachtoffers (Kamerstukken 27925/35363-707)

7
Moties ingediend tijdens het debat