Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 februari 2020
15:20 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 12/02)

 6. 6

  VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 12/02)

 7. 7

  Het lid Moorlag: brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Milieu en Wonen over rekenfouten bij verduurzaming woningen (Ad.nl, 13 februari 2020)

  Loading data
 8. 8

  VSO Pilot voor flexstuderen (31288-827)

 9. 9

  Het lid Sienot: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘CO2-compensatie is misleidend en ‘nattevingerwerk’’ (Trouw.nl, 13 februari 2020)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Lacin: dertigledendebat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ov-reizigers betalen miljoenen te veel door verschillende tariefsystemen’ (Nu.nl, 13 februari 2020)

 11. 11

  VSO Toegang tot digitale leermiddelen in vo en mbo (32034-32)

 12. 12

  Het lid Laan-Geselschap: verzoek de minister voor Milieu en Wonen uit te nodigen voor het debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

  Loading data
 13. 13

  VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

 14. 14

  VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 13/02)

 15. 15

  Het lid Baudet: verzoek hoofdelijke stemming om het VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 06/02) vandaag te houden, inclusief stemmingen (verworpen 20-99)

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord

 17. 17

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Inhandenstelling

  Loading data