Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 januari 2020
13:50 - 14:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 5. 5

  VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

 6. 6

  VAO Vliegen boven conflictgebieden (AO d.d. 29/01)

 7. 7

  VAO Woondeals (AO d.d. 29/01)

 8. 8

  VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

 9. 9

  VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

 10. 10

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat er pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Volkskrant.nl, 29 januari 2020)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kops: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Schiedam onderhandelt bij nieuwbouw voor vluchtelingen’ (Schiedamsnieuws.nl, 21 januari 2020)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kerstens: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de grootste kraamhulporganisatie van Nederland de lonen niet uitbetaalt (Telegraaf.nl, 29 januari 2020)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van den Hul: verzoek het debat over leraren spoedig te plannen n.a.v. het bericht inzake de salariskloof tussen primair- en voortgezet onderwijs (Telegraaf.nl, 29 oktober 2020)

 14. 14

  Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Minister wilde alles weten over mogelijke schikking Shell’ in een grote corruptiezaak (NRC Next, 30 januari 2020)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Snels: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het feit dat Nederland de rest van de wereld €22 miljard kost (Trouw.nl, 30 januari 2020)

  Loading data