Plenair debat : Debat over de Urgendazaak

De vergadering is geweest

11 juni 2020
15:00 - 18:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2020, over de Urgendazaak

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering Urgenda-vonnis

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data