Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Lijst met vervallen moties

6
VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/01)
7
Het lid Veldman, voorzitter commissie Europese Zaken: debat, te plannen in de week voor het meireces, over de Informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6-7 mei 2020
8
VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01)
9
VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01)
11
VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 16/01)
12
Het lid Futselaar: verzoek om enkele (dertigleden)debatten over leraren samen te voegen tot één groot debat en deze spoedig in te plannen
13
VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803
14
VSO Voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300-VIII, nr.141)
15
VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)
17
AFVOEREN: Debat over geweld tegen leerkrachten
18
AFVOEREN: Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort
19
AFVOEREN: Debat over de acties van leraren
20
AFVOEREN: Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen