Plenair debat

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Zeden

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat