Plenair debat : Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Informatie over enkele onderwerpen rond de bovengrondse gevolgen van aardbevingen door gaswinning in Groningen

    Loading data
  2. 2

    Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

    Loading data