Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot
7
Het lid Van Gerven: vooraankondiging VAO Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma (AO d.d. 19/12), nog vandaag te houden
8
VAO Stikstofbeleid (AO d.d. 18/12)
9
VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293-494)
10
VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)
11
VAO Zeden (AO d.d. 18/12)