Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
Opnieuw aan te houden moties:

5
VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/12)
6
VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)
7
VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
9
Correctie bij stemming over de motie-Van Kooten-Arissen, Kamerstuk 35300-VI-33
10
Het lid Van der Molen: verzoek uitstel Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Functioneren rijksdienst (punt 4 op de Stemmingslijst)
11
Het lid Weverling: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Nederland kiest harde lijn tegen Huawei in 5G-netwerk’ (Nrc.nl, 5 december 2019)
12
Het lid Weverling: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘De sorteerders van Sandd heeft PostNL niet nodig’ (Nrc.nl, 2 december 2019)
13
Het lid Van Brenk: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Aantal huishoudens met laag inkomen 3 jaar gelijk gebleven’ (Nrc.nl, 9 december 2019)

14
Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Nationale ombudsman heropent onderzoek vanwege onjuiste informatie Belastingdienst’ (Nationaleombudsman.nl, 9 december 2019)

15
Het lid Wassenberg: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december (AO d.d. 11/12), nog deze week inclusief stemmingen
16
Het lid Karabulut: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat het publiek jarenlang is misleid over de oorlog in Afghanistan door de VS (Ad.nl, 9 december 2019)