Plenair debat : VAO Telecomraad 2-3 december 2019 (AO d.d. 13/11)

De vergadering is geweest

21 november 2019
11:25 - 11:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data