Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

5
Het lid Gijs van Dijk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een appreciatie op de amendementen en een reactie op de brief van FNV en andere organisaties inzake de Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (35213) (met het oog op de stemmingen donderdag)