Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 november 2019
14:10 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Gijs van Dijk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een appreciatie op de amendementen en een reactie op de brief van FNV en andere organisaties inzake de Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (35213) (met het oog op de stemmingen donderdag)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Bromet: verzoek om directe openbaring van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen, zodra het kabinet deze heeft ontvangen

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data