Plenair debat

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)
8
VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)
9
Opnieuw aan te houden moties:

12
Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over een onmiddellijke oplossing van de stikstof en PFAS problematiek en zijn totale onzichtbaarheid en desinteresse daarin (Telegraaf.nl, 31 oktober 2019)