Te behandelen zaken

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

6
Opnieuw aan te houden moties