Plenair debat

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

4
Moties ingediend tijdens het debat