Plenair debat : VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

De vergadering is geweest

11 december 2019
10:55 - 11:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data