Plenair debat : Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

    Loading data