Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
Correctie bij stemming over de motie Verhoeven c.s. 26 643, nr. 611
6
AFVOEREN: Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit
7
VAO Onderhoud wegen en bruggen (AO d.d. 4/06)
8
VAO Vernieuwde rulingpraktijk (AO d.d. 4/06)
9
VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06)
10
AFVOEREN: VSO Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen
11
Opnieuw aan te houden moties

12
Het lid Van Kooten-Arissen: Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat inlichtingendiensten op intimiderende wijze infiltranten werven onder klimaatactivisten (Nrc.nl, 4 juni 2019)

13
Het lid Kuiken: dertigledendebat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ’Opnieuw ’levensgevaarlijke patiënt’ uit kliniek Michael P. ontsnapt’ (Telegraaf.nl, 5 juni 2019)
14
Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV, verzoek het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof nog vóór het zomerreces in te plannen en daarbij ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen