Plenair debat : Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 juni 2019
13:45 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Correctie bij stemming over de motie Verhoeven c.s. 26 643, nr. 611

 6. 6

  AFVOEREN: Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit

 7. 7

  VAO Onderhoud wegen en bruggen (AO d.d. 4/06)

 8. 8

  VAO Vernieuwde rulingpraktijk (AO d.d. 4/06)

 9. 9

  VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06)

 10. 10

  AFVOEREN: VSO Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Kooten-Arissen: Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat inlichtingendiensten op intimiderende wijze infiltranten werven onder klimaatactivisten (Nrc.nl, 4 juni 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kuiken: dertigledendebat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ’Opnieuw ’levensgevaarlijke patiënt’ uit kliniek Michael P. ontsnapt’ (Telegraaf.nl, 5 juni 2019)

 14. 14

  Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV, verzoek het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof nog vóór het zomerreces in te plannen en daarbij ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen

 15. 15

  Het lid Kerstens: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie’ (Zorgvisie.nl, 5 juni 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Özütok: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Nauwelijks rem op inhuur dure ict'er’ (AD, 5 juni 2019)

  Loading data