Plenair debat : Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de brandbrief van de Agrarische Tafel

    Loading data