Plenair debat

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

7
Correctie bij stemming over motie van het lid Buitenweg 35 078 nr. 14