Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 januari 2019
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over de visie op de toekomst van Defensie

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van TNO inzake de Stint

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: motie ingediend bij Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over dieren in de veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemming over: motie ingediend bij de Verzamelwet Brexit

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij de Verzamelwet Brexit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur

  Loading data