Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Dieren in de veehouderij
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties De sociale staat van Nederland 2017
Stenogram
Download Stemming motie Afwikkeling massaschade in collectieve actie
Stenogram
Download Stemming motie Visie op de toekomst van Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport van TNO inzake de Stint
Stenogram
Download Stemmingen moties Visserij
Stenogram
Download Stemming motie Voortgang beleid oorlogsgetroffenen
Stenogram
Download Stemming motie Verzamelwet Brexit
Stenogram
Download Stemmingen Afwikkeling massaschade in collectieve actie
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2019
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 29 januari 2019
Stenogram
Download Stemming motie Stand van zaken fosfaatrechten
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Verzamelwet Brexit
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
Stenogram
Download Stemming motie Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen
Stenogram
Download Stemmingen Verzamelwet Brexit
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag 2013 Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur
Stenogram
Download Stemming brief Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister
Stenogram
Download Stemming motie Raad Buitenlandse Zaken

Te behandelen zaken

3
Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

5
Stemmingen in verband met: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

8
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over dieren in de veehouderij

10
Stemmingen in verband met: Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

11
Stemmingen over: overige moties ingediend bij de Verzamelwet Brexit

12
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019