Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

6
VAO Toekomst van het rekenen in vo en mbo (AO d.d. 23/01)
7
VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)
8
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens (Rtlnieuws.nl, 22 januari 2019)