Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 november 2018
13:00 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 28/11)

 6. 6

  VAO Bouwopgave (AO d.d. 28/11)

 7. 7

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat volgend jaar mensen uit Lelystad die de goedkoopste polis hebben bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk (Omroepflevoland.nl, 28 november 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over bericht dat Shell geen belasting betaalt (Trouw, 29 november 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Duizenden doden door klimaatverandering en fijnstof’ (Nos.nl, 29 november 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Özütok: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gang van zaken rond het gewijzigde voorstel voor een regeling voor geschillen over de interpretatie van het Koninkrijksstatuut (Koninkrijksrelaties.nu, 27 november 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Nispen namens Van Raak: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van radicalisering in Arnhem (Omroepgelderland.nl, 22 november 2018 )

  Loading data
 12. 12

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data