Plenair debat : Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 20 november 2018, over versnelde bodemdaling in Nederland

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake toelichting RLI-advies bodemdaling en Friese Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’

  Loading data