Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

15 november 2018
14:10 - 14:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

 5. 5

  VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11)

 6. 6

  VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 14/11)

 7. 7

  VAO Sociaal Domein (AO d.d. 14/11)

 8. 8

  Het lid Nijboer: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ellenlange wachtlijsten voor huurwoningen (Rtlnieuws.nl, 15 november 2018)

 9. 9

  Het lid Futselaar: dertigledendebat met de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over het bericht dat volgens de Keuzegids universiteiten de groei van het studentaantal ten koste van de kwaliteit gaat (Nu.nl, 15 november 2018)

 10. 10

  Het lid De Jong: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een rapport van Divosa waaruit blijkt dat eind 2017 bij gemeenten voor 1,46 miljard aan vorderingen open staan in het kader van de uitvoering van de bijstandsregelingen

  Loading data
 11. 11

  Inhandenstelling

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 13. 13

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Correctie bij stemming over motie van het lid Amhaouch c.s. (35000-XIII-30)