Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 november 2018
14:30 - 14:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Koninklijke boodschappen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  2. 2

    Brieven regering:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  3. 3

    De volgende brieven:

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  4. 4

    Overig:

    Loading data

    Loading data
  5. 5

    Toevoegen aan de agenda van de Kamer

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  6. 6

    VSO Besluit privatisering Intravacc (34951-2)

  7. 7

    VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

  8. 8

    VSO Ontwerpbesluit houdende regels ten uitvoering van de Gezondheidswet en Jeugdwet (34111, nr. 25)

  9. 9

    VAO Terrorisme (AO d.d. 08/11)

  10. 10

    AFVOEREN: debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten

  11. 11

    AFVOEREN: Debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België

  12. 12

    AFVOEREN: Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector

  13. 13

    AFVOEREN: Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen

  14. 14

    Opnieuw aan te houden moties

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  15. 15

    Vervallen aangehouden moties

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  16. 16

    Inhandenstellingen

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  17. 17

    Het lid Van Meenen: voorzitter commissie Justitie en Veiligheid, debat met de minister van Justitie en Veiligheid over de Evaluatie van de Politiewet 2012, te houden nog voor het kerstreces met 8 min spreektijd

  18. 18

    Het lid Nijboer: stenogram aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de leefbaarheid van de armste wijken achteruit gaat (Volkskrant, 8 november 2018)

    Loading data
  19. 19

    Het lid Laçin: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet’ (Volkskrant.nl, 8 november 2018)

    Loading data
  20. 20

    Het lid Kuzu: brief van de minister voor Medische Zorg over de brief van de gemeente Amsterdam inzake de opvang van patiënten van het MC Slotervaart en de capaciteit curatieve zorg

    Loading data