Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat
Stenogram
Download Stemmingen moties Leraren
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 6 november 2018, versie 13.15 uur
Stenogram
Download Stemming brief Behandelvoorbehoud bij migratievoorstellen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Algemene Zaken en Begroting Koning
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet 2017 van het ministerie van OCW en de Staat van het Onderwijs 2016-2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Duurzame toekomst voor vis en visser
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag 2017 Infrastructuur en Waterstaat
Stenogram
Download Stemmingen moties Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds
Stenogram
Download Stemming brief Omschakeling tussen winter- en zomertijd
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Paarden
Stenogram
Download Stemmingen moties Leven Lang Leren

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Leven Lang Leren

2
Moties ingediend bij het VAO Leraren

4
Moties ingediend bij het debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

9
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

13
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

16
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017

17
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2017