Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Het lid Van Rooijen: verzoek uitstel stemmingen inzake de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht (34934) (punt 8 en 9 op de Stemmingslijst) en heropening van het debat
5
VAO Leraren (AO d.d. 11/10)
6
VAO Mijnbouw (AO d.d. 11/10)
7
Het lid Klaver: verzoek het debat over het besluit van het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen zo spoedig mogelijk in te plannen
8
Het lid Diks: voorzitter commissie Economische Zaken en Klimaat, verzoek het debat over de invloed van de NAM op de lijst met onveilige woningen in Groningen te verbreden met de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (n.a.v. de brieven 33529, nrs. 526 en 527)
9
Het lid Kwint: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘School in Zaanstreek voert vierdaagse schoolweek in om lerarentekort’ (Nos.nl, 12 oktober 2018)

10
Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over de berichten ‘Anarchie dreigt in de bajes’ (Telegraaf.nl, 12 oktober 2018) en ‘Ook misstanden in gevangenissen Nieuwegein en Alphen a/d Rijn’ (Telegraaf.nl, 15 oktober 2018)

11
Het lid Teunissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Eén derde van de meest gebruikte chemische stoffen in de EU is illegaal’ (Demorgen.be, 12 oktober 2018)

12
Het lid Teunissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de overheid veel te soepel is met de norm voor schadelijk fijnstof (Ad.nl, 15 oktober 2018)

13
Het lid Baudet: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de staatssecretaris voornemens is het 'Mondiaal pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie' te tekenen (Elsevierweekblad.nl, 13 oktober 2018)

15
Het lid Helder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Agenten voelen zich gevangen’ (Telegraaf, 15 oktober 2018)

18
Het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de top van justitie Zeeland-West-Brabant zijn functie heeft neergelegd (Nu.nl, 16 oktober 2018)

19
Het lid Lodders: VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank (33037-310), nog deze week inclusief stemmingen
20
Het lid Ouwehand (PvdD) vooraankondiging stemmingen over de moties ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 23-25 september 2018 (21501-32, nr. 1125)
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie
22
AFVOEREN: Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord
23
AFVOEREN: Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan
24
AFVOEREN: Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel
25
Opnieuw aan te houden moties