Plenair debat : VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

De vergadering is geweest

15 november 2018
10:16 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data