Plenair debat : Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

De vergadering is geweest

14 april 2021
14:45 - 17:57 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Definitief instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

  Loading data
 2. 2

  Tussentijdse voortgangsrapportage maatregelen afbouw gaswinning Groningen

  Loading data
 3. 3

  Onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman

  Loading data
 4. 4

  Raming Gaswinning Groningen 2021/2022

  Loading data
 5. 5

  Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en samenwerkingsconvenant NCG en IMG

  Loading data
 6. 6

  Informatie over het ondertekenen van het Norg Akkoord om de gaswinning uit het Groningenveld versneld te beƫindigen

  Loading data
 7. 7

  Afronding validatieonderzoek SODM seismisch monitoring systeem Groningen

  Loading data
 8. 8

  NAM op afstand

  Loading data
 9. 9

  Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data