Plenair debat

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

8
Het lid Ellemeet: dertigledendebat met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de Zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (RTL Nieuws, 11 september 2018)
9
VSO Raad voor Concurrentievermogen 16 en 17 juli 2018 (21501-30, nr. 438)
10
Het lid Özütok: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Achterstand vrouwen kost Nederlandse economie €100 mrd’ (Fd.nl, 12 september 2018)

11
Het lid De Lange: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (NRC, 12 september 2018)

12
Opnieuw aan te houden moties